Форум

Data.BG Форуми: Всичко за: Nintendo Wii - Data.BG Форуми

Прехвърляне към съдържание

 • (19 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Последна »
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

Всичко за: Nintendo Wii

#1
Потребителят е неактивен   Nzd 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 11096
 • Регистриран: 21-February 06
 • Репутация: 55
 • Пол:Мъж
 • Град:Русе
Публикувано изображение
Хардуер:


Processors:


 • CPU: PowerPC-based Broadway processor, made with a 90 nm SOI CMOS process, reportedly clocked at 729 MHz
 • GPU: ATI Hollywood GPU made with a 90 nm CMOS process, reportedly clocked at 243 MHz[57] • 88 MB main memory (24 MB internal" 1T-SRAM integrated into graphics package, 64 MB "external" GDDR3 SDRAM)
 • 3 MB embedded GPU texture memory and framebuffer. • Up to four Wii Remote controllers (connected wirelessly via Bluetooth)
 • Nintendo GameCube controller ports (4)
 • Nintendo GameCube Memory Card slots (2)
 • SD memory card slot
 • USB 2.0 ports (2)
 • Sensor Bar power port
 • Accessory port on bottom of Wii Remote
 • Optional USB keyboard input in message board, Wii Shop Channel, and the Internet Channel (as of 3.0 and 3.1 firmware update)
 • Mitsumi DWM-W004 WiFi 802.11b/g wireless module
 • Compatible with optional USB 2.0 to Ethernet LAN adaptor
 • Multi-output port for component, composite or S-Video
 • BBFC, CERO, ESRB, OFLC, OFLC (NZ), PEGI, USK • 512 MB built-in NAND
 • flash memory
 • Expanded storage via SD card memory (up to 2 GB)
 • Nintendo GameCube Memory Card (required for GameCube game saves)
 • Slot-loading disc drive compatible with 8 cm Nintendo GameCube Game Disc and 12 cm Wii Optical Disc
 • Mask ROM by Macronix • 480p (PAL/NTSC), 480i (NTSC) or 576i (PAL/SECAM), standard 4:3 and 16:9 anamorphic widescreen
 • AV multi-output port for component, composite, S-video, RGB SCART and VGA • Main: Stereo – Dolby Pro Logic II-capable
 • Controller: Built-in speaker • 18 watts when switched on
 • 1.3 watts in standby
 • Отличителна черта на конзолата е нейният безжичен контролер, Wii Remote, който може да бъде използван като показалка, държана в ръка, може да долавя движение и въртене в три измерения. Друга уникална характеристика на конзолата е WiiConnect24, която ѝ позволява да получава съобщения и софтуерни обновявания по интернет, докато тя се намира в режим на изчакване.

Аксесоари за Nintendo Wii:

Публикувано изображениеПубликувано изображение
Публикувано изображениеПубликувано изображение
Публикувано изображениеПубликувано изображение

От къде да си купя аксесоари за Nintendo Wii:
DealExtreme
Konzoli.com
Ozone.bg
Pulsar.bg
Pazaruvaj.com


От къде мога да си купя Nintendo Wii:
Plesio.bg
Pazaruvaj.com
Technomarket Evropa
Konzoli.com
Shopping.bg
Ozone.bg
Sofiapromo.com
Важно:За да имате по добра картина трябва да си купите: Компонентни кабели


От къде да си купя игри:
Electron.bg
Pazaruvaj.com
Трейлъри на игрите на Nintendo Wii
Azola.bg

Полезни линкове:
http://www.wii-bulgaria.com/
http://www.nintendo.com/wii
http://wii.com/


Малко Wii реклами от YouTube:
Тук
Тук
Тук


Списък с Wii модчипове:
Тук


Информация за Wii чиповете:
Тук
Тук
Тук

Игри за Nindendo Wii:
Тук

Wii Drive Chip Database:

Ако сте от хората, които искат да добавят модчип на своята конзола, но нямате представа какъв е контролерът на DVD устройството, използван във вашата конзола, то трябва да се консултирате с един полезен сайт. Става дума за Wii Drive Chip Database, където има шанс само на база на серийния номер на вашата конзола да разберете коя от ревизиите на контролера за оптичното устройство е използвана във вашата конзола. Това разбира се има за цел да ви спести отварянето на конзолата, което е свързано с нуждата от специфична отвертка тип звезда с три лъча, но естествено по-сигурно от това да видите маркировката на чипа няма. Все пак доста често може да вие е полезно да можете да добиете някаква представа дори само поглеждайки серийния номер на конзолата Към сайта със списъка със сериините номера - Wii Drive Chip Database

Как да изтеглим безплатно Nintendo Wii игри:

В днешно време, съществуват всички видове изтеглите свободно достъпни в интернет. Entertainment media like games, movies, music and TV shows are the most popular. Развлечения като игри, филми, музика и телевизионни предавания са най-популярните. Done properly, they benefit both the providers and consumers in the long run. Съставено правилно, те се ползват както на доставчиците и потребителите в дългосрочен план. In the case of Nintendo, it saves the Wii gamers heaps if they know How to Download Free Wii Games online. В случай на Nintendo, тя спестява на Wii gamers купчини, ако знаят как да изтеглите Безплатни онлайн игри Wii.

Lest we get all carried away, the issue of free Nintendo Wii Video Games must be kept in perspective. Би ние всички се извършват далеч, въпросът за свободното Nintendo Wii Видеоигри трябва да се съхранява в перспектива. First, it’s not difficult to see that the current cash-cows of Nintendo are more the Wii games rather than the Wii consoles. Първо, тя не е трудно да се види, че сегашното брой крави на Nintendo Wii са повече, отколкото за игри Wii конзоли. If they have not priced down the games by now, it’s obvious that it’s strategically intended and that it’s not happening anytime soon, much less allowing free download. Ако те не са определени цени на игри от сега, това е очевидно, че това е стратегически, предназначени както и че тя не става по всяко време най-бързо, много по-малко позволява свободен даунлоуд. So, Where To Buy Nintendo Wii Games Online? Така че, когато за закупуване на Nintendo Wii игри онлайн?

To be sure, it is possible to find and download free Wii games but they would be illegal, virus-infected, poor quality, slow loading or a combination of or all of the above. Разбира се, че е възможно да намерите и изтеглите безплатно Wii игри, но те ще бъдат незаконни, инфектирани с вируса, с лошо качество, бавно зареждане или комбинация от или всички посочени по-горе. To play them after downloading, you would still need to input a whole bunch of codes, process of which to secure is a whole big challenge in itself. За да играе, след свалянето им, може би все още е необходимо да въвеждате цялата китка на кодовете, процес, на който е да осигури цялото голямо предизвикателство само по себе си. Some will even actually require hardwire modification on your Wii, intrusive surgery in medical terms! Някои дори ще се изисква действително hardwire модификация на Wii, натраплива хирургия в медицински термини!

So far, the only down-to-earth and legitimate answer to How to Download Free Wii Games is found in membership sites where unlimited free games are accessible upon payment of a one-time joining fee. До момента единствената установена за земята и законен отговор на това как да изтеглите Безплатни игри Wii се открива в членството в сайтове, където неограничени безплатни игри са достъпни при заплащане на еднократна такса за присъединяването. No recurring fee whatsoever is charged subsequent to joining so the unlimited downloading of games and other media are technically free. Не повтарящите се начислява такса, каквато е в следствие на присъединяването, така че неограничен свалянето на игри и други медии са технически безплатно.

Even for those who are only occasional gamers or where only a few games in particular are sought, downloading Cheap Wii Games is still viable. Дори и за тези, които са само случайни gamers или когато само няколко игри и по-специално се иска, свалянето Евтини Wii игри все още е жизнена. There is a per-download online option at only a fraction of the cost of the discs from the game stores. Необходимо е изтегляне на онлайн вариант на само част от разходите за дискове от играта магазини. But by and large, Wii fanciers go on for more after a while even if they started out lukewarm and quite typically upgrade to unlimited access membership in due course. Но като цяло, излиза на Wii fanciers за повече след известно време, дори ако те започнаха в хладка и доста типично за надграждане на неограничен достъп за членство в определено време.

By now, the Nintendo Wii is so popular that there are already plenty of media download service providers offering unlimited free access of Nintendo Wii games on the internet to choose from and it can get quite tricky to select the right one. До сега, на Nintendo Wii е толкова популярен, че вече има изобилие от медиите даунлоуд доставчици, предлагащи свободен достъп на неограничен Nintendo Wii игри по интернет да избирате и той може да получи доста tricky правото да избере една. You need only one good one but you must be careful in your pick as many of the contenders will be sub-standard. Необходимо е само един добър един, но трябва да сте внимателни в своя Подберете толкова на contenders ще бъде под-стандарт. Some are even just out for a quick buck. Някои са дори и само за по-бърз Забележка.

No need to despair, a few simple tips will set you safely on How to Download Free Wii Games. Не е необходимо да отчаяние, няколко прости съвети ще можете спокойно относно това как да изтеглите Безплатни игри Wii. Find a provider which offers full money-back guarantee with no questions asked, software, tools and accessories with no extra charge, all media including games, movies, music and TV shows and 24/7 support and service, and you are then on the right track. Намери доставчик, който предлага пълна гаранция парите обратно без никакви въпроси, поставени, софтуер, инструменти и аксесоари, без допълнително заплащане, всички медии, включително игри, филми, музика и телевизионни предавания и 24 / 7 поддръжка и сервиз, и вие след това на Правото следите. If it’s also powered by secure retailers such as Clickbank, you are in safe hands. Ако тя също е създадено с осигуряване на търговците на дребно, като Clickbank, вие сте по-сигурна ръка.


Ето как могат да се теглят безплатно игри: Безплатно теглене на игри

Мнението беше редактирано от Nzd: 02.02.09 - 22:26

0

#2
Потребителят е неактивен   napsterbg 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 997
 • Регистриран: 03-February 06
 • Репутация: 0
 • Пол:Мъж
 • Град:Old Trafford
Изпревари ме с няколко дена :lol:
Нека темата стане важна.
0

#3
Потребителят е неактивен   Nzd 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 11096
 • Регистриран: 21-February 06
 • Репутация: 55
 • Пол:Мъж
 • Град:Русе

napsterbg каза:

Изпревари ме с няколко дена :)
Нека темата стане важна.

Аз отдавна исках да я направя ,но все нещо ме спираше :lol:
И дано темата стана важна наистина :)
1

#4
Потребителят е неактивен   jimei 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1297
 • Регистриран: 06-March 06
 • Репутация: 0
 • Град:MMOwned
 • Интереси:Hueco Mundo

nzd каза:

napsterbg каза:

Изпревари ме с няколко дена :)
Нека темата стане важна.

Аз отдавна исках да я направя ,но все нещо ме спираше :lol:
И дано темата стана важна найстина :)


Дано :) а моля те напиши ония аксесоари всеки от тях които си постнал за какво служат или поне ми кажи червените ръкавици най-горе в дясно за какво служат
0

#5
Потребителят е неактивен   Nzd 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 11096
 • Регистриран: 21-February 06
 • Репутация: 55
 • Пол:Мъж
 • Град:Русе
Аксесоарите ще ги сменям :lol:
До вечерта всичко ще бъде сложено :)
0

#6
Потребителят е неактивен   raptole 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1167
 • Регистриран: 30-May 07
 • Репутация: 0
 • Пол:Мъж
 • Град:Los Angeles, California
 • Интереси:Мобилни телефони, компютри и всякакви джаджи.

nzd каза:

napsterbg каза:

Изпревари ме с няколко дена :)
Нека темата стане важна.

Аз отдавна исках да я направя ,но все нещо ме спираше :lol:
И дано темата стана важна найстина :)

и дано наЙстина ти почнеш да пишеш наИстина правилно :)

0

#7
Потребителят е неактивен   jimei 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1297
 • Регистриран: 06-March 06
 • Репутация: 0
 • Град:MMOwned
 • Интереси:Hueco Mundo

nzd каза:

Аксесоарите ще ги сменям :lol:
До вечерта всичко ще бъде сложено :)


Благодаря. А тва чудо на нинтендо може ли да се хаква или да му се сложи чип или нещо подобно на ПС2? Само питам, никога не съм проучвал много за нея.
0

#8
Потребителят е неактивен   napsterbg 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 997
 • Регистриран: 03-February 06
 • Репутация: 0
 • Пол:Мъж
 • Град:Old Trafford

jimei каза:

nzd каза:

Аксесоарите ще ги сменям :lol:
До вечерта всичко ще бъде сложено :)


Благодаря. А тва чудо на нинтендо може ли да се хаква или да му се сложи чип или нещо подобно на ПС2? Само питам, никога не съм проучвал много за нея.

Може.
0

#9
Потребителят е неактивен   Nzd 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 11096
 • Регистриран: 21-February 06
 • Репутация: 55
 • Пол:Мъж
 • Град:Русе

jimei каза:

nzd каза:

Аксесоарите ще ги сменям :lol:
До вечерта всичко ще бъде сложено :)


Благодаря. А тва чудо на нинтендо може ли да се хаква или да му се сложи чип или нещо подобно на ПС2? Само питам, никога не съм проучвал много за нея.

Има чип да купува се :)
raptole Не си ти човека които да ми казва какво да правя.
0

#10
Потребителят е неактивен   jimei 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1297
 • Регистриран: 06-March 06
 • Репутация: 0
 • Град:MMOwned
 • Интереси:Hueco Mundo

nzd каза:

jimei каза:

nzd каза:

Аксесоарите ще ги сменям :lol:
До вечерта всичко ще бъде сложено :)


Благодаря. А тва чудо на нинтендо може ли да се хаква или да му се сложи чип или нещо подобно на ПС2? Само питам, никога не съм проучвал много за нея.

Има чип да купува се :)
raptole Не си ти човека които да ми казва какво да правя.


Благодаря за инфото, мой приятел има такава конзолка като ходя у тях играем следващия път като отидем ще проучим и ше видим някой неща и ше му кажа че съществува чип (той не знае) благодаря отново.
0

#11
Потребителят е неактивен   Nzd 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 11096
 • Регистриран: 21-February 06
 • Репутация: 55
 • Пол:Мъж
 • Град:Русе
Няма проблем :lol:
Аз дори мога да сложа информация с всичко точно как се слага чип-а :)
П.П Сложих нови аксесоари.
0

#12
Потребителят е неактивен   jimei 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1297
 • Регистриран: 06-March 06
 • Репутация: 0
 • Град:MMOwned
 • Интереси:Hueco Mundo

nzd каза:

Няма проблем :lol:
Аз дори мога да сложа информация с всичко точно как се слага чип-а :)
П.П Сложих нови аксесоари.


На мен ми пише само BROKEN
0

#13
Потребителят е неактивен   napsterbg 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 997
 • Регистриран: 03-February 06
 • Репутация: 0
 • Пол:Мъж
 • Град:Old Trafford
Оправи си линковете към картинките!
0

#14
Потребителят е неактивен   Nzd 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 11096
 • Регистриран: 21-February 06
 • Репутация: 55
 • Пол:Мъж
 • Град:Русе

napsterbg каза:

Оправи си линковете към картинките!

Оправени са :lol:
0

#15
Потребителят е неактивен   chiquitooo 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1306
 • Регистриран: 16-May 06
 • Репутация: 6
 • Пол:Мъж
 • Град:София
добре де а що не сложиш и другите аксесоари това дето си сложил wii zapper всъщност се слага само джойстика в него и се играе.Но можеше поне да сложиш wii fit ако не wii сабиите и още другите wii джаджи
Change gear,change gear,change gear,check your mirror,murder a prostitute,change gear,change gear,murder. - Jeremy Clarkson about lorry drivers
0

#16
Потребителят е неактивен   Nzd 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 11096
 • Регистриран: 21-February 06
 • Репутация: 55
 • Пол:Мъж
 • Град:Русе

chiquitooo каза:

добре де а що не сложиш и другите аксесоари това дето си сложил wii zapper всъщност се слага само джойстика в него и се играе.Но можеше поне да сложиш wii fit ако не wii сабиите и още другите wii джаджи

Такива са дадени в официалния сайт ще потърся още и ако намеря ще сложа :lol:
Един:Сложих нови неща :)
0

#17
Потребителят е неактивен   swnny 

 • Сериен самоубиец
 • Група: Глобални
 • Мнения: 4109
 • Регистриран: 17-December 03
 • Репутация: 57
 • Пол:Мъж
 • Град:Приморско
 • Интереси:unknown
А колко потребители от форума имат wii :lol:

Иначе браво за темата, постарал си се - личи си :)
Публикувано изображение
ASUS M5A99X EVO-R2 || FX-8320@4.5GHz || 8GB DDR3 || GeForce GTX760 2048MB || Hitachi 320GB || Windows 7 x64 [] PSP-1004 6.60PRO-B10 4 + 8GB Supported Sandisk MS [] PS2 Slim SCPH-75004 Matrix clone, Open PS2 Loader v0.9.1 +120GB SMB [] Xbox 360 250GB + LT3.0 [] PS Vita + 16GB + PS Plus []
0

#18
Потребителят е неактивен   viliknight 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 355
 • Регистриран: 08-August 06
 • Репутация: 0
Пич,какви игри има за Wii или яките излизат само за PS3 и XboX 360 като GTA IV ???
0

#19
Потребителят е неактивен   madandbad 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1098
 • Регистриран: 10-June 05
 • Репутация: 0
Много тъпа конзола :lol:
0

#20
Потребителят е неактивен   glaropuli 

 • Селски тарикат
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2140
 • Регистриран: 25-February 06
 • Репутация: 22
 • Град:Мипос

madandbad каза:

Много тъпа конзола :lol:


Почна се. :)

Виликнайт, по принцип известните игри излизат и за Уии - НФС-тата, Фифите... Само ГТА няма да излиза.
0

Споделете тази тема чрез:


 • (19 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Последна »
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

1 потребители четат тази тема
0 регистрирани потребители, 1 гости и 0 анонимни потребители


Data.BG e форум за дискусии. Data.BG не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Data.BG.

Close  Member Login