Форум

Data.BG Форуми: Полезни материали за уеб-програмиране (client-side) - Data.BG Форуми

Прехвърляне към съдържание

 • (5 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

Полезни материали за уеб-програмиране (client-side)

#41
Потребителят е неактивен   mcwolfmm 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 9008
 • Регистриран: 16-November 04
 • Репутация: 2
HTML might be classified into a section titled "Programming" защото ми куца английският би ли ми превел това ?

http://linux-index.org/
Цитат(abozhilov @ Mar 28 2009, 16:55 ) <{POST_SNAPBACK}>
Писнало ми е да чета. ИЕ има дупки в сигурноста. Това са хлапашки наизустени изрази. Дай да ги видим дупките в него и тогава ще ни се изяснят на всички много неща ....
0

#42
Потребителят е неактивен   mcwolfmm 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 9008
 • Регистриран: 16-November 04
 • Репутация: 2
ето ти цялото изречение In various classifications, HTML might be classified into a section titled "Programming".

ей това имаш ли предстстава какво е

#include "resource.h"#define APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// Generated from the TEXTINCLUDE 2 resource.

//

#include "afxres.h"/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

#undef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

// Bulgarian resources#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_BGR)

#ifdef _WIN32

LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT

#pragma code_page(1251)

#endif //_WIN32#ifdef APSTUDIO_INVOKED

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// TEXTINCLUDE

//1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE 

BEGIN

	"resource.h0"

END2 TEXTINCLUDE DISCARDABLE 

BEGIN

	"#include ""afxres.h""rn"

	"0"

END3 TEXTINCLUDE DISCARDABLE 

BEGIN

	"#define _AFX_NO_SPLITTER_RESOURCESrn"

	"#define _AFX_NO_OLE_RESOURCESrn"

	"#define _AFX_NO_TRACKER_RESOURCESrn"

	"#define _AFX_NO_PROPERTY_RESOURCESrn"

	"rn"

	"#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)rn"

	"#ifdef _WIN32rn"

	"LANGUAGE 9, 1rn"

	"#pragma code_page(1252)rn"

	"#endif //_WIN32rn"

	"#include ""resEcr.rc2"" // non-Microsoft Visual C++ edited resourcesrn"

	"#include ""afxres.rc""		 // Standard componentsrn"

	"#endifrn"

	"0"

END#endif	// APSTUDIO_INVOKED

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// Icon

//// Icon with lowest ID value placed first to ensure application icon

// remains consistent on all systems.

IDR_MAINFRAME		  ICON	DISCARDABLE	 "resEcr.ico"/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// Dialog

//IDD_ECR_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 380, 261

STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU

EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW

CAPTION "Комуникация с фискално устройство"

FONT 8, "MS Sans Serif", 0, 0, 0x1

BEGIN

	CONTROL		 "",IDC_STATIC_BMP,"Static",SS_WHITERECT | WS_TABSTOP,0,0,

					379,40

	CONTROL		 "",IDC_STATIC_LINE_TOP,"Static",SS_ETCHEDHORZ,
0,40,379,1

	CONTROL		 "",IDC_STATIC_LINE_BOTTOM,"Static",SS_ETCHEDHORZ,
0,231,

					379,1

	PUSHBUTTON	 "<<",IDC_BACK,218,240,50,14

	PUSHBUTTON	 ">>",IDC_NEXT,268,240,50,14

	PUSHBUTTON	 "Изход",IDC_CANCEL,323,240,50,14

	LTEXT		  "Страница 1 от 3",IDC_MESSAGE,7,240,209,14,

					SS_CENTERIMAGE | WS_DISABLED | WS_TABSTOP

ENDIDD_PAGE_1 DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 380, 187

STYLE WS_CHILD

FONT 8, "MS Sans Serif"

BEGIN

	CONTROL		 "Четене на програмираните във фискалното устройство данни",

					IDC_ACTION,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | 

					WS_TABSTOP,78,41,228,10

	CONTROL		 "Програмиране на фискалото устройство",IDC_RADIO2,"Button",

					BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP,78,54,155,10

	CONTROL		 "Артикули",IDC_TABLE_1,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | 

					WS_TABSTOP,104,80,47,10

	CONTROL		 "Оператори",IDC_TABLE_3,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | 

					WS_TABSTOP,104,94,53,10

	CONTROL		 "Отстъпки и надбавки",IDC_TABLE_4,"Button",

					BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,104,108,89,10

	CONTROL		 "Описание на бон",IDC_TABLE_6,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | 

					WS_TABSTOP,104,122,73,10

	CONTROL		 "Организация на обекта",IDC_TABLE_2_AND_5,"Button",

					BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,104,136,96,10

ENDIDD_PAGE_2 DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 379, 187

STYLE WS_CHILD

FONT 8, "MS Sans Serif"

BEGIN

	GROUPBOX		"Статус на комуникацията",IDC_STATUS,7,7,365,153,

					WS_TABSTOP

	LTEXT		  "Установяване на връзка с фискалното устройство",

					IDC_STATIC,86,62,175,8

	LTEXT		  "Трансвер на данни между компютъра и фискалното устройство",

					IDC_STATIC,86,80,219,8

	LTEXT		  "Прекратяване на връзката с фискалното устройство",

					IDC_STATIC,86,98,182,8

	CONTROL		 "Progress1",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",
0x0,7,167,

					284,6

	CONTROL		 "Progress2",IDC_PROGRESS_ERROR,"msctls_progress32"
,0x0,7,

					173,284,7

	PUSHBUTTON	 "Старт",IDC_GO_INLINE,292,166,80,14

	CONTROL		 131,IDC_MARKER,"Static",SS_BITMAP | NOT WS_VISIBLE,74,61,

					10,9

ENDIDD_PAGE_3 DIALOGEX 0, 0, 379, 188

STYLE WS_CHILD

FONT 8, "MS Sans Serif", 0, 0, 0x1

BEGIN

	LISTBOX		 IDC_LIST_BOX,7,7,365,174,LBS_NOINTEGRALHEIGHT | NOT 

					WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP,WS_EX_STATICEDGE

END

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// DESIGNINFO

//#ifdef APSTUDIO_INVOKED

GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE 

BEGIN

	IDD_ECR_DIALOG, DIALOG

	BEGIN

		LEFTMARGIN, 7

		RIGHTMARGIN, 373

		TOPMARGIN, 7

		BOTTOMMARGIN, 254

	END	IDD_PAGE_1, DIALOG

	BEGIN

		LEFTMARGIN, 7

		RIGHTMARGIN, 373

		TOPMARGIN, 7

		BOTTOMMARGIN, 180

	END	IDD_PAGE_2, DIALOG

	BEGIN

		LEFTMARGIN, 7

		RIGHTMARGIN, 372

		TOPMARGIN, 7

		BOTTOMMARGIN, 180

	END	IDD_PAGE_3, DIALOG

	BEGIN

		LEFTMARGIN, 7

		RIGHTMARGIN, 372

		TOPMARGIN, 7

		BOTTOMMARGIN, 181

	END

END

#endif	// APSTUDIO_INVOKED

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// Bitmap

//IDB_CURRENT			 BITMAP DISCARDABLE	 "rescurrent.bmp"/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// Menu

//IDR_CONTEXT_MENU MENU DISCARDABLE 

BEGIN

	POPUP "MENU 0"

	BEGIN

		MENUITEM "Зареждане",				  ID_OPEN

		MENUITEM SEPARATOR

		MENUITEM "Запис ",					 ID_SAVE

		MENUITEM "Запис като ...",			 ID_SAVE_AS

		MENUITEM SEPARATOR

		POPUP "Експорт"

		BEGIN

			MENUITEM "Cash Net",					ID_EXPORT_CASHNET

			MENUITEM "Win Net",					 ID_MENU0__WINNET

		END

		POPUP "Импорт"

		BEGIN

			MENUITEM "Cash Net",					ID_MENU0__CASHNET

			MENUITEM "Win Net",					 ID_MENU0__WINNET

		END

		MENUITEM SEPARATOR

		MENUITEM "Настройка",				  ID_PROPERTIES

	END

END#endif	// Bulgarian resources

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

// English (U.S.) resources#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)

#ifdef _WIN32

LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US

#pragma code_page(1252)

#endif //_WIN32#ifndef _MAC

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// Version

//VS_VERSION_INFO VERSIONINFO

 FILEVERSION 1,0,0,1

 PRODUCTVERSION 1,0,0,1

 FILEFLAGSMASK 0x3fL

#ifdef _DEBUG

 FILEFLAGS 0x1L

#else

 FILEFLAGS 0x0L

#endif

 FILEOS 0x4L

 FILETYPE 0x1L

 FILESUBTYPE 0x0L

BEGIN

	BLOCK "StringFileInfo"

	BEGIN

		BLOCK "040904B0"

		BEGIN

			VALUE "CompanyName", "0"

			VALUE "FileDescription", "Ecr MFC Application0"

			VALUE "FileVersion", "1, 0, 0, 10"

			VALUE "InternalName", "Ecr0"

			VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 20040"

			VALUE "LegalTrademarks", "0"

			VALUE "OriginalFilename", "Ecr.EXE0"

			VALUE "ProductName", "Ecr Application0"

			VALUE "ProductVersion", "1, 0, 0, 10"

		END

	END

	BLOCK "VarFileInfo"

	BEGIN

		VALUE "Translation", 0x409, 1200

	END

END#endif	// !_MAC

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// String Table

//STRINGTABLE DISCARDABLE 

BEGIN

	IDS_ABOUTBOX			"&About Ecr..."

END#endif	// English (U.S.) resources

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////#ifndef APSTUDIO_INVOKED

/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

//

// Generated from the TEXTINCLUDE 3 resource.

//

#define _AFX_NO_SPLITTER_RESOURCES

#define _AFX_NO_OLE_RESOURCES

#define _AFX_NO_TRACKER_RESOURCES

#define _AFX_NO_PROPERTY_RESOURCES#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)

#ifdef _WIN32

LANGUAGE 9, 1

#pragma code_page(1252)

#endif //_WIN32

#include "resEcr.rc2" // non-Microsoft Visual C++ edited resources

#include "afxres.rc"		 // Standard components

#endif/////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

#endif	// not APSTUDIO_INVOKED


ако си наясно ще схванеш в какво се състой силата на html-a

http://linux-index.org/
Цитат(abozhilov @ Mar 28 2009, 16:55 ) <{POST_SNAPBACK}>
Писнало ми е да чета. ИЕ има дупки в сигурноста. Това са хлапашки наизустени изрази. Дай да ги видим дупките в него и тогава ще ни се изяснят на всички много неща ....
0

#43
Потребителят е неактивен   mcwolfmm 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 9008
 • Регистриран: 16-November 04
 • Репутация: 2
тов justone е ресурсен файл на visual studio за изграждане на потребителски интерфейс на приложение - същото приложение може да се направи и със html файл и ще стане много по хубаво, ще се поддържа много по лесно ... просто за пореден път показа какво ламе си (нали знаеш какво значи ламер - ама точното определение)

http://linux-index.org/
Цитат(abozhilov @ Mar 28 2009, 16:55 ) <{POST_SNAPBACK}>
Писнало ми е да чета. ИЕ има дупки в сигурноста. Това са хлапашки наизустени изрази. Дай да ги видим дупките в него и тогава ще ни се изяснят на всички много неща ....
0

#44
Потребителят е неактивен   mcwolfmm 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 9008
 • Регистриран: 16-November 04
 • Репутация: 2
justone прекаляваш с обидиде

би ли дал тогава определение на език за програмиране ?

http://linux-index.org/
Цитат(abozhilov @ Mar 28 2009, 16:55 ) <{POST_SNAPBACK}>
Писнало ми е да чета. ИЕ има дупки в сигурноста. Това са хлапашки наизустени изрази. Дай да ги видим дупките в него и тогава ще ни се изяснят на всички много неща ....
0

#45
Потребителят е неактивен   sandh 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 8748
 • Регистриран: 11-August 04
 • Репутация: 120
 • Пол:Мъж
 • Град:София

justone каза:

Ама ти обиждаш ли се? Аз си мислех, че ти правя комплимент, а то виж какво стана.. :)
Ако искаш не пиши повече, но наистина прекаляваш! Няма да се изказвам по тази тема, но наистина - Какво е програмен език според теб? :)

Дали имаш някаква дефиниция или просто говориш каквото ти падне? Това дето си дал е един опит HTML да се откъсне от програмните езици - статия против HTML да се нарича програмен език, написана от такива като теб! Много от статиите и уроците по тази тема започват така (че HTML е трудно да се нарече прог. език) но това абсолютно нищо не значи! Личното мнение на тоя и на ония не засяга темата.

Прочети какво съм ти писал в предните си постове! Не се прави, че не си ги прочел [ако е така - (99%)]! Обясних ти с какво се занимава HTML и защо Е програмен език!
0

#46
Потребителят е неактивен   khalderon 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 475
 • Регистриран: 12-February 04
 • Репутация: 0
 • Пол:Мъж
 • Град:Констанц, Германия
Не съм специалист по уеб-приложенията, но определено съм останал със странното впечатление, че HTML е език за програмиране. Не знам защо имам това чувство. Донякъде, защото съдържа думата language. Това, че няма функциите на С/С++/Паскал/Делфи/Бейсик и т.н. не го прави "не-език", по-скоро е някак си универсален метаезик, който се разбира от всички. Дали може да се програмира на HTML(т.е. да се създават приложения за потребители като мен :) )? Ами да, защо не. Естествено уеб-сайтовете са специфични програми. Всеки сайт с информация за мен е една програма. Дори и статичните сайтове(чист HTML, само текст) за мен са един завършен и цялостен софтуерен продукт. Но понятието за софтуерен продукт тук е с по-широко значение. В крайна сметка защо трябва да се стига до полемики?
0

#47
Потребителят е неактивен   hypnocil 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 824
 • Регистриран: 12-March 05
 • Репутация: 48
Динамичен или Статичен,то пак е сайт.Няма значение,че с ХТМЛ неможеш да направиш дадени неща.
0

#48
Потребителят е неактивен   mcwolfmm 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 9008
 • Регистриран: 16-November 04
 • Репутация: 2
добре бе justone - някой написал - html не е език за програмиране - добре - няма да споря дали е или не е - ще пробвам по друг начин

какво Е език за програмиране ? - най-грубо казано това е нещо с което се създава софтуер - (не казвам програма защото може да варира от фърмуера през операционната система та чак до проложна програма) - целта на софтуерът е да направи нещо конкретно (било сам - асемблер (разбирай направо машинен код), след компилация - C, паскал, бейсик - или чрез някакъв интерпретатор java, perl, php, asp, jsp) до тука нищо интересно - все езици за програмиране - дори и скриптовите - VBS, JavaScript са обектно ориентирани скриптови езици за програмиране - те се интерпретират от браузерът - html също се интерпретира от браузерът и в резултат на неговата обработка се получава някаква шаренийка по екрана - така че html си е 100% скриптов език за програмиране

а това кой е специалист и кой не е май се съди по продуктите му - а като гледам твойте...
и за пореден път те моля - не се заяждай с хората който не споделят твойто "професионално" мнение

http://linux-index.org/
Цитат(abozhilov @ Mar 28 2009, 16:55 ) <{POST_SNAPBACK}>
Писнало ми е да чета. ИЕ има дупки в сигурноста. Това са хлапашки наизустени изрази. Дай да ги видим дупките в него и тогава ще ни се изяснят на всички много неща ....
0

#49
Потребителят е неактивен   sandh 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 8748
 • Регистриран: 11-August 04
 • Репутация: 120
 • Пол:Мъж
 • Град:София

justone каза:

Самото име на този форум е сбъркано - уеб програмиране. А кажете ми сега как ще направите динамичен уеб сайт само с помощта на "супермощния" HTML, CSS и JavaScript?
Трябва ли един програмен език да подсигурява динамичност??? НЕ.
Динамичен сайт се прави с JavaScript, CSS (от горепосочените), а сайт се прави с HTML. Уеб приложението (сайт - било то динамичен или не - това няма НИКАКВО значение) е един вид WEB програма. mcwolfmm обясни нещо - прочети го.

И за това оформяне на "дизайн" с HTML.... (хем вече ти казахме) - дизайна е СЪВСЕМ различно нещо. Просто не говори глупости, защото некомпетентността ти по такива теми ми говори за друго... Доколко си специалист незнам обаче от начина по който говориш (най-малкото) други мисли ми идват в главата... :)
0

#50
Потребителят е неактивен   zevzekkk 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 513
 • Регистриран: 14-October 03
 • Репутация: 0
 • Град:Пловдив
Абе вие сте опасни :)

Какво е програма?
Иди до магазина. Ако има сирене, купи половин кило, ако не - купи кашкавал. Върни се вкъщи. Намажи една филия с купения продукт. Сложи филията във фурната. Включи фурната. Брой до 300 и я изключи. Филията е готова

Какво е програмен език - похват, с който може да се опише горното действие, така че компютърът да го разбере.
Програмните езици се характеризират с променливи, константи, условни оператори, аритметични оператори, цикли, функции и какво ли още не.
Забележете, че нито едно от тези го няма в HTML ;>

Ето дефинициите на google за програмен език: Клик

Какво е HTML - един прост похват за маркиране на текст. Markup language, а не programming language!

Поздрави.

пп: Искам да помоля модераторите да разчистят темата от глупостите ;>
0

#51
Потребителят е неактивен   danter 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 118
 • Регистриран: 09-October 05
 • Репутация: 0
 • Град:Бургас
 • Интереси:F.C.Internazionale
някой знае ли откъде мога да взема ТЮТОР програмата дето се обяснява за Macromedia dreamweaver
0

#52
Потребителят е неактивен   danter 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 118
 • Регистриран: 09-October 05
 • Репутация: 0
 • Град:Бургас
 • Интереси:F.C.Internazionale
кажете де
0

#53
Потребителят е неактивен   sandh 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 8748
 • Регистриран: 11-August 04
 • Репутация: 120
 • Пол:Мъж
 • Град:София

danter каза:

някой знае ли откъде мога да взема ТЮТОР програмата дето се обяснява за Macromedia dreamweaver
В Google :)
0

#54
Потребителят е неактивен   lastcurse 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 28
 • Регистриран: 13-October 05
 • Репутация: 0
 • Град:HttP://BoTuNeT.HiT.bG
Notepad руллззз :) може всичко :) ТHe BEST :)
0

#55
Потребителят е неактивен   sandh 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 8748
 • Регистриран: 11-August 04
 • Репутация: 120
 • Пол:Мъж
 • Град:София
MoadDib - спора е от преди 2 години
0

#56
Потребителят е неактивен   dryjka 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 23
 • Регистриран: 03-January 06
 • Репутация: 0
Бих казал че сте супер
Много полезни нещица и линкове
:) :) :)
0

#57
Потребителят е неактивен   umencho 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 67
 • Регистриран: 12-August 05
 • Репутация: 0
 • Град:на тенис масата
"HTML означава HyperText Markup Language."
това май го пише в началото
0

#58
Потребителят е неактивен   freestylerr 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 82
 • Регистриран: 06-April 06
 • Репутация: 0
Браво !
РеСпЕкТ ! :)
0

#59
Потребителят е неактивен   vvesso 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 106
 • Регистриран: 09-February 06
 • Репутация: 0
 • Град:Ту тук, ту там
JavaScript : Началото


През 1995 компанията Nombas започва да разработва език наречен С-minus-minus ( Cmm ).
Идеята е била проста - скриптов език, достатъчно мощен за да замени макросите, но все пак
достатъчно близък до С / и до С++/ , така че разработчиците да могат да го овладеят бързо.
По-късно Nombas променя името от Cmm на EasyScript защото предишното звучало "много
негативно", пък и буквата С "плашела хората".
Когато популярността на Netscape Navigator започнала да расте, Nombas създали версия на
EasyScript наречена CEnvi, която можела да се вгражда в уеб-страниците. Тези първи експерименти
били наречени "еспресо страници" и са представени като като резултат от използването на първия
скриптов език, изпълняван от страна на клиента.
Brendan Eich, който работел за Netscape по това време, започва разработването на скриптов език,
наречен LiveScript за новия Netscape Navigator 2.0 през 1995, който бил предназначен да се
използва както в браузъра, така и от страна на сървъра /където се нарича LiveWire/. Netscape
се кооперирала с разработчици от Sun Microsystems за да успее да завърши имплементирането
на LiveScript в срок. Точно преди официалното обявяване на Netscape Navigator 2.0, Netscape
променя името на JavaScript, като по този начин иска да наблегне, че смята Java за доминиращ
език за програмиране на интернет приложения.
Тъй като JavaScript 1.0 станал хит, от компанията пуснали и JavaScript 1.1 във версия
Navigator 3.0 .Точно по това време и Microsoft решават да се изявят и пускат Internet Explorer 3.0
с клонинг на JavaScript, наречен JScript /наречен така за да се избягнат лицензионните спорове с
компанията Netscape/.
След като и Microsoft излиза на сцената става ясно, че съществуват три различни версии
на JavaScript : JavaScript в Netscape Navigator, JScript в IE, и CEnvi в ScriptEasy. За разлика от С и
много други програмни езици, за JavaScript не съществуват стандарти , покриващи неговия синтаксис
или черти, и съществуването на тези три езика само изостри този проблем.Било решено този език
да бъде стандартизиран.
През 1997, JavaScript 1.1 е бил посочен от ECMA ( European Computer Manufactures Assotiation )
като препоръчителен. Бил създаден технически комитет с цел " стандартизиране на синтаксиса и семантиката
на език с общо предназначение, платформено независим, неутрален към коя да е компания, скриптов език.
Екипа е от разработчици от компаниите Netscape, Sun, Microsoft, Borland, както и няколко други
по-маки компании, изпитващи интерес към развитието такъв език. След няколко месеца работа техническия
комитета обявява ECMA-262, което е стандарт дефиниращ нов скриптов език наречен ECMAScript.
Следващата година International Organization for Standartization and International Electrotechnical
Commission ( ISO/IEC ) , също приема ECMAScript като стандарт ( ISO/IEC - 16262 ). От тогава, до ден
днешен уеб браузърите се опитват с променлив удпех да използват ECMAScript като основа за техните
JavaScript приложения.Въпреки, че ECMAScript е важен стандарт, той не е единствената част от
езика JavaScript, и определено не е единствената част, която е била стандартизирана. Всъщност
JavaScript се състои три различни части:
1. ECMAScript - сърцевината
2. DOM - The Document Object Model
3. BOM - The Browser Object Model

Всеки браузър внедрява по свой начин ECMAScript, така че следните езици започват своето развитие
успоредно:
JavaScript
ActionScript
ScriptEasy
JScript

To be continued
0

#60
Потребителят е неактивен   porodistia 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 18
 • Регистриран: 18-February 06
 • Репутация: 0
Tyk
Един пример за Java като език и като инструмент допълващ дизайна :)
може и да е полезно на някой 7-8 клас :)
0

Споделете тази тема чрез:


 • (5 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

1 потребители четат тази тема
0 регистрирани потребители, 1 гости и 0 анонимни потребители


Data.BG e форум за дискусии. Data.BG не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Data.BG.

Close  Member Login