Форум

Data.BG Форуми: AJAX. Принцип на работа и примери. Превод от w3schools.com - Data.BG Форуми

Прехвърляне към съдържание

 • (6 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Последна »
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

AJAX. Принцип на работа и примери. Превод от w3schools.com

#1
Потребителят е неактивен   jordanjambazov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 828
 • Регистриран: 05-February 06
 • Репутация: 1
 • Пол:Мъж
 • Град:София
AJAX не е нов програмен език. Това е нов начин да използваш вече съществуващите стандарти.
С AJAX можеш да създаваш по-добри, по-бързи и по-приятелски настроени уеб страници.
AJAX се базира на JavaScript + HTTP заявки.

AJAX = Asynchronous JavaScript And XML
AJAX е съкращение на AJAX = Asynchronous JavaScript And XML
AJAX не е нов програмен език. Това е технология за създаване на по-добри, по-бързи и по-динамични уеб страници.
AJAX използва JavScript за да предава информация между сървъра и уеб браузера. AJAX технологията позволява да се разменя информация между сървъра и браузера без да се презарежда страницата.

AJAX е браузерна технология.
AJAX е технология, която работи с браузера ви. Тя използва синхронизиран пренос на информация (HTTP заявки) между браузера и уеб сървъра, позволявайки на уеб страницата ви да получава малки битове информация от сървъра.

AJAX е базиран на отворени стандарти.
AJAX е базиран на следните отворени стандарти:

* JavaScript
* XML
* HTML
* CSS

Стандартите които се използват от AJAX са добре познати и поддържани от всички основни уеб браузери.

AJAX прави уеб страниците по-добри.
Уеб приложенията имат много преимущества пред Desktop приложенията и те имат по-голяма аудитория. Те са по-лесни за поддръжка и програмиране.
Но въпреки това те не винаги са толкова "богати" и приятелски настроени, като Desktop приложенията.
С AJAX уеб приложенията могат да се направят по-богати (по-малки, по-бързи, по-лесни за употреба).

Можеш веднага да започнеш да използваш AJAX.
Няма нищо за учене...
AJAX е базиран на отворени стандарти, които са използвани от повечето програмисти много години.
Повечето уеб приложения могат да бъдат пренаписани на AJAX, вместо стандартния HTML.

AJAX използва XML и HTTP заявки.
Традиционните уеб приложения за да се свържат с сървъра трябва да използват HTML форма.
Само че там свързването става след презареждането на страницата. Поради тази причина обикновенните уеб страници са по-бавни и по-неприятни.
С AJAX страниците могат да комуникират с сървъра без презареждане на страницата. Това става с HTTP заявки и модифициране само на част от страницата с JavaScript, когато сървъра отговори.

Пример, който обяснява HTML формата.
Формата отдолу има следния код.

<form> 

First Name:

<input type="text" id="txt1"

onkeyup="showHint(this.value)">

</form><p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p>


Както виждате, това е само една проста форма, с поле, което се казва "txt1".
Всеки път когато потребителя натиска някое копче от клавиатурата, ще се задейства функцията наречена "showHint()".


Обяснен пример. ShowHint() функцията.
ShowHint() функцията е много проста JS функция, поставена в <HEAD> секцията.
Функцията садържа следния код:

function showHint(str)

{

if (str.length==0)

{ 

document.getElementById("txtHint").innerHTML="
"

return

}

xmlHttp=GetXmlHttpObject()

if (xmlHttp==null)

{

alert ("Browser does not support HTTP Request")

return

} 

var url="gethint.asp"

url=url+"?q="+str

url=url+"&sid="+Math.random()

xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged 

xmlHttp.open("GET",url,true)

xmlHttp.send(null)

}


Функцията се включва всеки път, когато се въведе нов знак в полето.
Ако има някакъв текст в полето (str.length > 0) функцията действа по следния начин:

* Проверява адреса (името на файла) който се изпраща до сървъра
* Добавя параметър (q) до url-то с съдържанието на формата.
* Добавя произволно число за да избегне сървъра използването на недостъпен файл.
* Създава XMLHTTP обект, и казва на обекта да наречена stateChanged когато промяната е направена.
* Отваря XMLHTTP обекта с зададения url.
* Изпраща HTTP заявка до сървъра.

Обяснен пример. StateChanged() функцията.
Функцията садържа следния код:

function stateChanged() 

{ 

if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete")

{ 

document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.
responseText 

} 

}


Тази функция се включва всеки път, когато състоянето на XMLHTTP обекта се променя.
Когато състоянето се променя на 4 (или на "готов"), обекта txtHint се запълва с получената информация.

От кои браузери се поддържа AJAX
АJAX може да върви само на браузери, които напълно поддържат XML. За сега те са само два - Mozilla Firefox и IE.
В тази статия ще се обхванат само тези два браузера. Сега ще разгледаме функцията GetXmlHttpObject().
Целта на тази функция е да реши проблема с различните XMLHTTP обекти под различните браузери.
Ето го и кода на функцията:

function GetXmlHttpObject(handler)

{ 

var objXMLHttp=null

if (window.XMLHttpRequest)

{

objXMLHttp=new XMLHttpRequest()

}

else if (window.ActiveXObject)

{

objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")

}

return objXMLHttp

}


AJAX пример - AJAX код.
Този код се отнася към миналите примери. Можеш да го копираш и да го пробваш.

AJAX HTML страницата.
Това е проста HTML страница. Тя садържа форма и линк към JS файла.
<html>

<head>

<script src="clienthint.js"></script> 

</head><body><form> 

First Name:

<input type="text" id="txt1"

onkeyup="showHint(this.value)">

</form><p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p> </body>

</html>


The AJAX JavaScript
Това е JS-а в файла "clienthint.js".

var xmlHttpfunction showHint(str)

{

if (str.length==0)

{ 

document.getElementById("txtHint").innerHTML="
"

return

}

xmlHttp=GetXmlHttpObject()

if (xmlHttp==null)

{

alert ("Browser does not support HTTP Request")

return

} 

var url="gethint.asp"

url=url+"?q="+str

url=url+"&sid="+Math.random()

xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged 

xmlHttp.open("GET",url,true)

xmlHttp.send(null)

} function stateChanged() 

{ 

if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete")

{ 

document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.
responseText 

} 

} function GetXmlHttpObject()

{ 

var objXMLHttp=null

if (window.XMLHttpRequest)

{

objXMLHttp=new XMLHttpRequest()

}

else if (window.ActiveXObject)

{

objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")

}

return objXMLHttp

}


AJAX Server страницата.
Сървър страницата извикана през JS в миналите примери е прост ASP файл, който се казва "gethint.asp".
По-надолу има ASP и PHP пример.

AJAX ASP пример.
gethint.asp
<%

dim a(30)

'Fill up array with names

a(1)="Anna"

a(2)="Brittany"

a(3)="Cinderella"

a(4)="Diana"

a(5)="Eva"

a(6)="Fiona"

a(7)="Gunda"

a(8)="Hege"

a(9)="Inga"

a(10)="Johanna"

a(11)="Kitty"

a(12)="Linda"

a(13)="Nina"

a(14)="Ophelia"

a(15)="Petunia"

a(16)="Amanda"

a(17)="Raquel"

a(18)="Cindy"

a(19)="Doris"

a(20)="Eve"

a(21)="Evita"

a(22)="Sunniva"

a(23)="Tove"

a(24)="Unni"

a(25)="Violet"

a(26)="Liza"

a(27)="Elizabeth"

a(28)="Ellen"

a(29)="Wenche"

a(30)="Vicky"'get the q parameter from URL

q=ucase(request.querystring("q"))'lookup all hints from array if length of q>0

if len(q)>0 then

 hint=""

 for i=1 to 30

	if q=ucase(mid(a(i),1,len(q))) then

	 if hint="" then

		hint=a(i)

	 else

		hint=hint & " , " & a(i)

	 end if

	end if

 next

end if'Output "no suggestion" if no hint were found

'or output the correct values

if hint="" then 

 response.write("no suggestion")

else

 response.write(hint)

end if

%>


AJAX PHP пример.
PHP
За да можете да използвате PHP не забравяйте да промените JS файла.
<?php

// Fill up array with names

$a[]="Anna";

$a[]="Brittany";

$a[]="Cinderella";

$a[]="Diana";

$a[]="Eva";

$a[]="Fiona";

$a[]="Gunda";

$a[]="Hege";

$a[]="Inga";

$a[]="Johanna";

$a[]="Kitty";

$a[]="Linda";

$a[]="Nina";

$a[]="Ophelia";

$a[]="Petunia";

$a[]="Amanda";

$a[]="Raquel";

$a[]="Cindy";

$a[]="Doris";

$a[]="Eve";

$a[]="Evita";

$a[]="Sunniva";

$a[]="Tove";

$a[]="Unni";

$a[]="Violet";

$a[]="Liza";

$a[]="Elizabeth";

$a[]="Ellen";

$a[]="Wenche";

$a[]="Vicky";//get the q parameter from URL

$q=$_GET["q"];//lookup all hints from array if length of q>0

if (strlen($q) > 0)

{

 $hint="";

 for($i=0; $i<count($a); $i++)

 {

 if (strtolower($q)==strtolower(substr($
a[$i],0,strlen($q))))

	{

	if ($hint=="")

	 {

	 $hint=$a[$i];

	 }

	else

	 {

	 $hint=$hint." , ".$a[$i];

	 }

	}

 }

}// Set output to "no suggestion" if no hint were found

// or to the correct values

if ($hint == "")

{

$response="no suggestion";

}

else

{

$response=$hint;

}//output the response

echo $response;

?>


AJAX пример с база данни.
В този пример ще видите как използвайки AJAX можете да взимате информация от база данни.

Обяснен AJAX пример.
Кода отдолу садържа форма и линк към JS файл.

<html>

<head>

<script src="selectcustomer.js"></script>

</head><body><form> 

Select a Customer:

<select name="customers" onchange="showCustomer(this.value)">

<option value="ALFKI">Alfreds Futterkiste

<option value="NORTS ">North/South

<option value="WOLZA">Wolski Zajazd 

</select>

</form><p>

<div id="txtHint"><b>Customer info will be listed here.</b></div>

</p></body>

</html>


AJAX JavaScript файла.
Това е кода в "selectcustomer.js" файла.
var xmlHttpfunction showCustomer(str)

{ 

xmlHttp=GetXmlHttpObject()

if (xmlHttp==null)

{

alert ("Browser does not support HTTP Request")

return

} 

var url="getcustomer.asp"

url=url+"?q="+str

url=url+"&sid="+Math.random()

xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged 

xmlHttp.open("GET",url,true)

xmlHttp.send(null)

}function stateChanged() 

{ 

if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete")

{ 

document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.
responseText 

} 

} function GetXmlHttpObject()

{ 

var objXMLHttp=null

if (window.XMLHttpRequest)

{

objXMLHttp=new XMLHttpRequest()

}

else if (window.ActiveXObject)

{

objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")

}

return objXMLHttp

}


AJAX Сървър страницата.
Примера отдолу е на ASP, но може лесно да бъде пренаписан на PHP.
sql="SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE CUSTOMERID="

sql=sql & request.querystring("q")set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"

conn.Open(Server.Mappath("/db/northwind.mdb")
)

set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")

rs.Open sql, connresponse.write("<table>")

do until rs.EOF

for each x in rs.Fields

response.write("<tr><td><b>"
 & x.name & "</b></td>")

response.write("<td>" & x.value & "</td></tr>")

next

rs.MoveNext

loopresponse.write("</table>")


AJAX XML пример.
В примера ще покажам как AJAX може да взима информация от XML файл.

AJAX пример
<html>

<head>

<script src="selectcd.js"></script>

</head><body><form> 

Select a CD:

<select name="cds" onchange="showCD(this.value)">

<option value="Bob Dylan">Bob Dylan</option>

<option value="Bonnie Tyler">Bonnie Tyler</option>

<option value="Dolly Parton">Dolly Parton</option> 

</select>

</form><p>

<div id="txtHint"><b>CD info will be listed here.</b></div>

</p></body>

</html>


AJAX JavaScript
var xmlHttpfunction showCD(str)

{ 

xmlHttp=GetXmlHttpObject()

if (xmlHttp==null)

{

alert ("Browser does not support HTTP Request")

return

} 

var url="getcd.asp"

url=url+"?q="+str

url=url+"&sid="+Math.random()

xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged 

xmlHttp.open("GET",url,true)

xmlHttp.send(null)

}function stateChanged() 

{ 

if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete")

{ 

document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.
responseText 

} 

} function GetXmlHttpObject()

{ 

var objXMLHttp=null

if (window.XMLHttpRequest)

{

objXMLHttp=new XMLHttpRequest()

}

else if (window.ActiveXObject)

{

objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")

}

return objXMLHttp

}


AJAX Сървър страницата.
ASP
q=request.querystring("q")set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")


xmlDoc.async="false"

xmlDoc.load(Server.MapPath("cd_catalog.xml")
)set nodes=xmlDoc.selectNodes("CATALOG/CD[ARTIST='
" & q & "']")for each x in nodes

for each y in x.childnodes

response.write("<b>" & y.nodename & ":</b> ")

response.write(y.text)

response.write("<br />")

next

next


Надявам се урокът която съм превел да ви бъде полезен.
За грешки можете да ми пишете на ЛС.

Мнението беше редактирано от jordanjambazov: 11.01.09 - 01:16

0

#2
Потребителят е неактивен   abozhilov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 3573
 • Регистриран: 07-February 06
 • Репутация: 5
Браво за старанието и труда.Преди време newton беше пуснал една тема за AJAX технологията, но нямаше особено голям интерес.Предложението ми е да се съберат двете теми в една и да стане една хубава важна тема.
0

#3
Потребителят е неактивен   sandh 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 8748
 • Регистриран: 11-August 04
 • Репутация: 120
 • Пол:Мъж
 • Град:София

abozhilov каза:

Браво за старанието и труда.Преди време newton беше пуснал една тема за AJAX технологията, но нямаше особено голям интерес.Предложението ми е да се съберат двете теми в една и да стане една хубава важна тема.
Подкрепям. Технологията хич не е обширна, не зная защо всички толкова ги е страх от нея. И без това никъде не съм срещал материали за ajax на български език - можеби това е причината.
0

#4
Потребителят е неактивен   raccoon 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1152
 • Регистриран: 13-January 05
 • Репутация: 0
 • Град:София, Пловдив
Ми дайте да направим ajaxian-bg.com. :)
0

#5
Потребителят е неактивен   jordanjambazov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 828
 • Регистриран: 05-February 06
 • Репутация: 1
 • Пол:Мъж
 • Град:София
AJAX XMLHttpRequest
За да създадеш AJAX приложение трабва да се запознаеш с XMLHttpRequest JS обекта.
XMLHttpRequest обекта е ключът към AJAX. Този обект е станал реалност през Юли 2000 г. но хората започнаха да говорят за AJAX и Web 2.0 чак през 2005 година.

Създаване на XMLHttpRequest обект.
Различните браузери използват различни начини за създаване на XMLHttpRequest обекта.
ИЕ използва ActiveXObject.
Другите браузери като Firefox и Opera използват XMLHttpRequest.
Ето код, който решава този проблем.

var XMLHttp=null

if (window.XMLHttpRequest)

 {

 XMLHttp=new XMLHttpRequest()

 }

else if (window.ActiveXObject)

 {

 XMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")

 }


XMLHttpRequest Методи
open() метод
създава заявка до сървъра

send() метод
изпраща заявка до сървъра

abort() метод
прекратява заявката до сървъра

XMLHttpRequest readyState
Състояние_____Описание
0_____________Няма заявка
1_____________Заявката е създадена
2_____________Заявката е изпратена
3_____________Заявката е се обработва от сървъра
4_____________Заявката е готова

Ето я темата на newton.
Мисля че ще е добре ако faicheto съедини темите :)
0

#6
Потребителят е неактивен   jordanjambazov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 828
 • Регистриран: 05-February 06
 • Репутация: 1
 • Пол:Мъж
 • Град:София

raccoon каза:

Ми дайте да направим ajaxian-bg.com. :)

Добра идея е да направим сайт посветен на AJAX. Може да се сложат уроци, примери, да се превеждат статии...

П.С. Нека всеки който има желание да даде някакъв пример за употреба на AJAX.
0

#7
Потребителят е неактивен   abozhilov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 3573
 • Регистриран: 07-February 06
 • Репутация: 5
Тук има нещо интересно за IE 7 и XMLHttpRequest() обекта.
И тук има много хубави уроци.
http://www.captain.at/ajax.php
0

#8
Потребителят е неактивен   ubernaab 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 800
 • Регистриран: 19-July 06
 • Репутация: 0
 • Пол:Мъж

jordanjambazov каза:

raccoon каза:

Ми дайте да направим ajaxian-bg.com. :)

Добра идея е да направим сайт посветен на AJAX. Може да се сложат уроци, примери, да се превеждат статии...

П.С. Нека всеки който има желание да даде някакъв пример за употреба на AJAX.

При наличието на толкова добра книжна литература ми се вижда безмислено да се прави бг сайт.Но все пак, ако някой има много свободно време, няма лошо.
0

#9
Потребителят е неактивен   djey 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 123
 • Регистриран: 11-December 04
 • Репутация: 0
 • Интереси:IT, Programirane, F1
Наистина много добра и полезна статийка... Поздравления :)
0

#10
Потребителят е неактивен   pikap 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1931
 • Регистриран: 20-December 04
 • Репутация: -3
 • Град:Tilburg, Holland
дам, добра е статията, само въпрос как да променя AJAX server site да бъде в php? И съответно да не ползва IIS, а apache?

sql="SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE CUSTOMERID="

sql=sql & request.querystring("q")set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"

conn.Open(Server.Mappath("/db/northwind.mdb")
)

set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")

rs.Open sql, connresponse.write("<table>")

do until rs.EOF

for each x in rs.Fields

response.write("<tr><td><b>"
 & x.name & "</b></td>")

response.write("<td>" & x.value & "</td></tr>")

next

rs.MoveNext

loopresponse.write("</table>")

е това да кажем.... нещо не ми е ясно... бихте ли обяснили ?


п.п. скрипта е взет от w3schools.com
0

#11
Потребителят е неактивен   sandh 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 8748
 • Регистриран: 11-August 04
 • Репутация: 120
 • Пол:Мъж
 • Град:София
Връзка с MySQL сървър.

<?php

	$conn=mysql_connect('localhost','user','password');

	mysql_select_db('MyDb',$conn);	/*---------------------------------------------------------

	| $_GET['q'] е подадената променлива от ajax скрипта

	| Няма да е зле да направиш 1-2 проверки, за да не ти

	| боднат някоя SQL инжекцийка;)

	 ---------------------------------------------------------*/	$query=mysql_query("select * from `customers` where `customerid`='{$_GET['q']}';")
;

	$count=mysql_num_rows($query);	print '<table>';

	for($i=0; $i<$count; $i++) {

		$cr=mysql_fetch_object($query);

		$name=$cr->name;

		$val=$cr->value;		print "<tr><td><b>$name</b><
/td>";

		print "<td>$value</td></tr>";

	}

	print '</table>';

?>

0

#12
Потребителят е неактивен   pikap 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1931
 • Регистриран: 20-December 04
 • Репутация: -3
 • Град:Tilburg, Holland

sandh каза:

Връзка с MySQL сървър.

<?php

	$conn=mysql_connect('localhost','user','password');

	mysql_select_db('MyDb',$conn);	/*---------------------------------------------------------

	| $_GET['q'] е подадената променлива от ajax скрипта

	| Няма да е зле да направиш 1-2 проверки, за да не ти

	| боднат някоя SQL инжекцийка;)

	 ---------------------------------------------------------*/	$query=mysql_query("select * from `customers` where `customerid`='{$_GET['q']}';")
;

	$count=mysql_num_rows($query);	print '<table>';

	for($i=0; $i<$count; $i++) {

		$cr=mysql_fetch_object($query);

		$name=$cr->name;

		$val=$cr->value;		print "<tr><td><b>$name</b><
/td>";

		print "<td>$value</td></tr>";

	}

	print '</table>';

?>


а може ли да го направяда чете от тхт файл?? или цялата раобта се обезсмисля...
0

#13
Потребителят е неактивен   jordanjambazov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 828
 • Регистриран: 05-February 06
 • Репутация: 1
 • Пол:Мъж
 • Град:София

pikap каза:

sandh каза:

...


а може ли да го направяда чете от тхт файл?? или цялата раобта се обезсмисля...

Може, но зависи от ситуацията. Примерно ако искаш да не се вижда точното име на файла (.txt), то това е точния вариянт.
0

#14
Потребителят е неактивен   pikap 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1931
 • Регистриран: 20-December 04
 • Репутация: -3
 • Град:Tilburg, Holland

jordanjambazov каза:

pikap каза:

sandh каза:

...


а може ли да го направяда чете от тхт файл?? или цялата раобта се обезсмисля...

Може, но зависи от ситуацията. Примерно ако искаш да не се вижда точното име на файла (.txt), то това е точния вариянт.

А как мога да го направя да вади да кажем за кафяво от кафяво.тхт
а за черно.тхт от черно.тхт?
0

#15
Потребителят е неактивен   abozhilov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 3573
 • Регистриран: 07-February 06
 • Репутация: 5

pikap каза:

А как мога да го направя да вади да кажем за кафяво от кафяво.тхт
а за черно.тхт от черно.тхт?

Направи си аргумент на функцията който да приема името на файла и след това текста ти е в responseText.
0

#16
Потребителят е неактивен   pikap 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1931
 • Регистриран: 20-December 04
 • Репутация: -3
 • Град:Tilburg, Holland

abozhilov каза:

pikap каза:

А как мога да го направя да вади да кажем за кафяво от кафяво.тхт
а за черно.тхт от черно.тхт?

Направи си аргумент на функцията който да приема името на файла и след това текста ти е в responseText.
това в JS скрипта ли ?
0

#17
Потребителят е неактивен   sandh 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 8748
 • Регистриран: 11-August 04
 • Репутация: 120
 • Пол:Мъж
 • Град:София

pikap каза:

abozhilov каза:

pikap каза:

А как мога да го направя да вади да кажем за кафяво от кафяво.тхт
а за черно.тхт от черно.тхт?

Направи си аргумент на функцията който да приема името на файла и след това текста ти е в responseText.
това в JS скрипта ли ?
Да. С ajax взимаш съдържанието на файла.

Ако искаш да извлечеш нещо от база данни ползваш сървърен език, за да генерираш това съдържание. В противен случай взимаш направо съдържанието на самия файл - няма смисъл да минаваш през php-то.
0

#18
Потребителят е неактивен   pikap 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1931
 • Регистриран: 20-December 04
 • Репутация: -3
 • Град:Tilburg, Holland

sandh каза:

Да. С ajax взимаш съдържанието на файла.

Ако искаш да извлечеш нещо от база данни ползваш сървърен език, за да генерираш това съдържание. В противен случай взимаш направо съдържанието на самия файл - няма смисъл да минаваш през php-то.

еми намерих едни скриптче за това... но няма за мозила / или универсален :( /
http://www.rgagnon.c...ls/js-0034.html
0

#19
Потребителят е неактивен   abozhilov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 3573
 • Регистриран: 07-February 06
 • Репутация: 5
Как да няма универсален, просто когато инстанцираш обекта трябва да инстанцираш обекта за ИЕ<7 с new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') а за IE 7, firefox и opera 9 e new XMLHttpRequest(). И може да си поизчистиш функциите които си написал.
0

#20
Потребителят е неактивен   pikap 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1931
 • Регистриран: 20-December 04
 • Репутация: -3
 • Град:Tilburg, Holland

abozhilov каза:

Как да няма универсален, просто когато инстанцираш обекта трябва да инстанцираш обекта за ИЕ<7 с new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') а за IE 7, firefox и opera 9 e new XMLHttpRequest(). И може да си поизчистиш функциите които си написал.

дам видях, мерси много, то си го пише горе, ама кой да гледа :) :) :)

п.с.
http://www.ajaxproje...x/tutorials.php
тука има tutorials за Ajax(за желаещите)
0

Споделете тази тема чрез:


 • (6 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Последна »
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

1 потребители четат тази тема
0 регистрирани потребители, 1 гости и 0 анонимни потребители


Data.BG e форум за дискусии. Data.BG не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Data.BG.

Close  Member Login