Форум

Data.BG Форуми: C++ матрици (с клас) - Data.BG Форуми

Прехвърляне към съдържание

Страница 1 от 1
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

C++ матрици (с клас)

#1
Потребителят е неактивен   Tbagz 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 3
 • Регистриран: 08-October 14
 • Репутация: 0
 • Пол:Мъж
 • Град:Плевен
Програмата трябва да вади, събира, умножава. Също така трябва да намира и детерминанта на квадратни матрици. Размерите трябва да се дефинират при изпълнение, и в случай, че размерите не позволяват дадената операция програмата трябва да връща грешка. Използването на поне един клас е задължително. :unsure:
0

#2
Потребителят е неактивен   georgedimov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 5330
 • Регистриран: 26-May 03
 • Репутация: 61
 • Пол:Мъж
 • Град:Велико Търново
Е, с линейна алгебра не се бях занимавал 40 гоини :chuckle:
Оригиналът е леко преработен
Добавени са
#include <stdlib.h>

#include <time.h>


в началото заради srand(), time(), rand()
и srand((unsigned)time(NULL)));
някъде нейде :sadsad:
Не е точно по заданието, но може и да си го поправиш :unsure:
#if !defined(MATRIX_H)

#define MATRIX_H

 

#include <stdio.h>

#include <iostream>

#include <tchar.h>

#include <math.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>
 

class CMatrix

{

private:

  int m_rows;

  int m_cols;

  char m_name[128];

 

  CMatrix();

public:

  double **m_pData;

 

  CMatrix(const char *name, int rows, int cols) : m_rows(rows), m_cols(cols)

  {

    strcpy(m_name, name);

    m_pData = new double*[m_rows];

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

      m_pData[i] = new double[m_cols];

 

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        m_pData[i][j] = 0.0;

      }

    }

  }

 

  CMatrix(const CMatrix &other)

  {

    strcpy(m_name, other.m_name);

    m_rows = other.m_rows;

    m_cols = other.m_cols;

 

    m_pData = new double*[m_rows];

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

      m_pData[i] = new double[m_cols];

 

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        m_pData[i][j] = other.m_pData[i][j];

      }

    }

  }

 

  ~CMatrix()

  {

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

      delete [] m_pData[i];

    delete [] m_pData;

    m_rows = m_cols = 0;

  }

 

  void SetName(const char *name) { strcpy(m_name, name); }

  const char* GetName() const { return m_name; }

 

  void GetInput()

  {

    std::cin >> *this;

  }

 

  void FillSimulatedInput()

  {

    static int factor1 = 1, factor2 = 2;

    srand((unsigned) time(NULL)); // set new random seed
    
		std::cout << "\n\nEnter Input For Matrix : " << m_name << " Rows: " << m_rows << " Cols: " << m_cols << "\n";

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        std::cout << "Input For Row: " << i + 1 << " Col: " << j + 1 << " = ";

        int data = ((i + 1) * factor1) + (j + 1) * factor2;

        m_pData[i][j] = data / 10.2;

        std::cout << m_pData[i][j] << "\n";

 

        factor1 += (rand() % 4);

        factor2 += (rand() % 3);

      }

      std::cout << "\n";

    }

 

    std::cout << "\n";

  }  

 

  double Determinant()

  {

    double det = 0;

    double **pd = m_pData;

    switch(m_rows)

    {

    

    case 2:

    {

      det = pd[0][0] * pd[1][1] - pd[0][1] * pd[1][0];

      return det;

    }

    break;

 

    case 3:

    {

      /***

      a b c

      d e f

      g h i

 

      a b c a b c

      d e f d e f

      g h i g h i

 

      // det (A) = aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg.

      ***/

 

      double a = pd[0][0];

      double b = pd[0][1];

      double c = pd[0][2];

 

      double d = pd[1][0];

      double e = pd[1][1];

      double f = pd[1][2];

 

      double g = pd[2][0];

      double h = pd[2][1];

      double i = pd[2][2];

 

      double det = (a*e*i + b*f*g + c*d*h); // - a*f*h - b*d*i - c*e*g);

      det = det - a*f*h;

      det = det - b*d*i;

      det = det - c*e*g;

      

      //std::cout << *this;

      //std::cout << "deter: " << det << " \n";

 

      return det;

    }

    break;

 

    case 4:

    {

      CMatrix *temp[4];

      for(int i = 0; i < 4; i++)

        temp[i] = new CMatrix("", 3,3);

 

      for(int k = 0; k < 4; k++)

      {

        

        for(int i = 1; i < 4; i++)

        {

          int j1 = 0;

          for(int j = 0; j < 4; j++)

          {

            if(k == j)

              continue;

            temp[k]->m_pData[i-1][j1++] = this->m_pData[i][j];

          }

        }

      }

      double det = this->m_pData[0][0] * temp[0]->Determinant() -

      this->m_pData[0][1] * temp[1]->Determinant() +

      this->m_pData[0][2] * temp[2]->Determinant() -

      this->m_pData[0][3] * temp[3]->Determinant();

      return det;

    }

    break;

 

    case 5:

    {

      CMatrix *temp[5];

      for(int i = 0; i < 5; i++)

        temp[i] = new CMatrix("", 4,4);

 

      for(int k = 0; k < 5; k++)

      {

        

        for(int i = 1; i < 5; i++)

        {

          int j1 = 0;

          for(int j = 0; j < 5; j++)

          {

            if(k == j)

              continue;

            temp[k]->m_pData[i-1][j1++] = this->m_pData[i][j];

          }

        }

      }

      double det = this->m_pData[0][0] * temp[0]->Determinant() -

      this->m_pData[0][1] * temp[1]->Determinant() +

      this->m_pData[0][2] * temp[2]->Determinant() -

      this->m_pData[0][3] * temp[3]->Determinant() +

      this->m_pData[0][4] * temp[4]->Determinant();

      return det;

    }

    case 6:

    case 7:

    case 8:

    case 9:

    case 10:

    case 11:

    case 12:

    default:

    {

      int DIM = m_rows;

      CMatrix **temp = new CMatrix*[DIM];

      for(int i = 0; i < DIM; i++)

        temp[i] = new CMatrix("", DIM - 1,DIM - 1);

 

      for(int k = 0; k < DIM; k++)

      {

        

        for(int i = 1; i < DIM; i++)

        {

          int j1 = 0;

          for(int j = 0; j < DIM; j++)

          {

            if(k == j)

              continue;

            temp[k]->m_pData[i-1][j1++] = this->m_pData[i][j];

          }

        }

      }

 

      double det = 0;

      for(int k = 0; k < DIM; k++)

      {

        if( (k %2) == 0)

          det = det + (this->m_pData[0][k] * temp[k]->Determinant());

        else

          det = det - (this->m_pData[0][k] * temp[k]->Determinant());

      }

 

      for(int i = 0; i < DIM; i++)

        delete temp[i];

      delete [] temp;

 

      return det;

    }

    break;

    }

  }

 

  CMatrix& operator = (const CMatrix &other)

  {

    if( this->m_rows != other.m_rows ||

      this->m_cols != other.m_cols)

    {

      std::cout << "WARNING: Assignment is taking place with by changing the number of rows and columns of the matrix";

    }

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

      delete [] m_pData[i];

    delete [] m_pData;

    m_rows = m_cols = 0;

 

    strcpy(m_name, other.m_name);

    m_rows = other.m_rows;

    m_cols = other.m_cols;

 

    m_pData = new double*[m_rows];

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

      m_pData[i] = new double[m_cols];

 

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        m_pData[i][j] = other.m_pData[i][j];

      }

    }

 

    return *this;

  }

 

  CMatrix CoFactor()

  {

    CMatrix cofactor("COF", m_rows, m_cols);

    if(m_rows != m_cols)

      return cofactor;

 

    if(m_rows < 2)

      return cofactor;

    else if(m_rows == 2)

    {

      cofactor.m_pData[0][0] = m_pData[1][1];

      cofactor.m_pData[0][1] = -m_pData[1][0];

      cofactor.m_pData[1][0] = -m_pData[0][1];

      cofactor.m_pData[1][1] = m_pData[0][0];

      return cofactor;

    }

    else if(m_rows >= 3)

    {

      int DIM = m_rows;

      CMatrix ***temp = new CMatrix**[DIM];

      for(int i = 0; i < DIM; i++)

        temp[i] = new CMatrix*[DIM];

      for(int i = 0; i < DIM; i++)

        for(int j = 0; j < DIM; j++)

          temp[i][j] = new CMatrix("", DIM - 1,DIM - 1);

 

      for(int k1 = 0; k1 < DIM; k1++)

      { 

        for(int k2 = 0; k2 < DIM; k2++)

        {

          int i1 = 0;

          for(int i = 0; i < DIM; i++)

          {

            int j1 = 0;

            for(int j = 0; j < DIM; j++)

            {

              if(k1 == i || k2 == j)

                continue;

              temp[k1][k2]->m_pData[i1][j1++]
 = this->m_pData[i][j];

            }

            if(k1 != i)

              i1++;

          }

        }

      }

 

      bool flagPositive = true;

      for(int k1 = 0; k1 < DIM; k1++)

      { 

        flagPositive = ( (k1 % 2) == 0);

 

        for(int k2 = 0; k2 < DIM; k2++)

        {

          if(flagPositive == true)

          {

            cofactor.m_pData[k1][k2] = temp[k1][k2]->Determinant();

            flagPositive = false;

          }

          else

          {

            cofactor.m_pData[k1][k2] = -temp[k1][k2]->Determinant();

            flagPositive = true;

          }

        }

        

      }

 

      for(int i = 0; i < DIM; i++)

        for(int j = 0; j < DIM; j++)

          delete temp[i][j];

 

      for(int i = 0; i < DIM; i++)

        delete [] temp[i];

 

      delete [] temp;

    }

    return cofactor;

  }

 

  CMatrix Adjoint()

  {

    CMatrix cofactor("COF", m_rows, m_cols);

    CMatrix adj("ADJ", m_rows, m_cols);

    if(m_rows != m_cols)

      return adj;

 

    cofactor = this->CoFactor();

      

    // adjoint is transpose of a cofactor of a matrix

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        adj.m_pData[j][i] = cofactor.m_pData[i][j];

      }

    }

    return adj;

  }

 

  CMatrix Transpose()

  {

    CMatrix trans("TR", m_cols, m_rows);

 

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        trans.m_pData[j][i] = m_pData[i][j];

      }

    }

    return trans;

  }

 

  CMatrix Inverse()

  {

    CMatrix cofactor("COF", m_rows, m_cols);

    CMatrix inv("INV", m_rows, m_cols);

    if(m_rows != m_cols)

      return inv;

 

    // to find out Determinant

    double det = Determinant();

 

    cofactor = this->CoFactor();

      

    // inv = transpose of cofactor / Determinant

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        inv.m_pData[j][i] = cofactor.m_pData[i][j] / det;

      }

    }

    return inv;

  }

 

  CMatrix operator + (const CMatrix &other)

  {

    if( this->m_rows != other.m_rows ||

      this->m_cols != other.m_cols)

    {

      std::cout << "Addition could not take place because number of rows and columns are different between the two matrices";

      return *this;

    }

 

    CMatrix result("", m_rows, m_cols);

 

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        result.m_pData[i][j] = this->m_pData[i][j] + other.m_pData[i][j];

      }

    }

    return result;

  }

 

  CMatrix operator - (const CMatrix &other)

  {

    if( this->m_rows != other.m_rows ||

      this->m_cols != other.m_cols)

    {

      std::cout << "Subtraction could not take place because number of rows and columns are different between the two matrices";

      return *this;

    }

 

    CMatrix result("", m_rows, m_cols);

 

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        result.m_pData[i][j] = this->m_pData[i][j] - other.m_pData[i][j];

      }

    }

    return result;

  }

 

 

 

  CMatrix operator * (const CMatrix &other)

  {

    if( this->m_cols != other.m_rows)

    {

      std::cout << "Multiplication could not take place because number of columns of 1st Matrix and number of rows in 2nd Matrix are different";

      return *this;

    }

 

    CMatrix result("", this->m_rows, other.m_cols);

 

    for(int i = 0; i < this->m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < other.m_cols; j++)

      {

        for(int k = 0; k < this->m_cols; k++)

        {

          result.m_pData[i][j] += this->m_pData[i][k] * other.m_pData[k][j];

        }

      }

    }

    return result;

  }

 

  bool operator == (const CMatrix &other)

  {

    if( this->m_rows != other.m_rows ||

      this->m_cols != other.m_cols)

    {

      std::cout << "Comparision could not take place because number of rows and columns are different between the two matrices";

      return false;

    }

 

    CMatrix result("", m_rows, m_cols);

 

    bool bEqual = true;

    for(int i = 0; i < m_rows; i++)

    {

      for(int j = 0; j < m_cols; j++)

      {

        if(this->m_pData[i][j] != other.m_pData[i][j])

          bEqual = false;

      }

    }

    return bEqual;

  }

 

 

  friend std::istream& operator >> (std::istream &is, CMatrix &m);

  friend std::ostream& operator << (std::ostream &os, const CMatrix &m);  

};

 

std::istream& operator >> (std::istream &is, CMatrix &m)

{

  std::cout << "\n\nEnter Input For Matrix : " << m.m_name << " Rows: " << m.m_rows << " Cols: " << m.m_cols << "\n";

  for(int i = 0; i < m.m_rows; i++)

  {

    for(int j = 0; j < m.m_cols; j++)

    {

      std::cout << "Input For Row: " << i + 1 << " Col: " << j + 1 << " = ";

      is >> m.m_pData[i][j];

    }

    std::cout << "\n";

  }

  std::cout << "\n";

  return is;

}

 

std::ostream& operator << (std::ostream &os,const CMatrix &m)

{

  os << "\n\nMatrix : " << m.m_name << " Rows: " << m.m_rows << " Cols: " << m.m_cols << "\n\n";

  for(int i = 0; i < m.m_rows; i++)

  {

    os << " | ";

    for(int j = 0; j < m.m_cols; j++)

    {

      char buf[32];

      double data = m.m_pData[i][j];

      if( m.m_pData[i][j] > -0.00001 &&

        m.m_pData[i][j] < 0.00001)

        data = 0;

      sprintf(buf, "%10.2lf ", data);

      os << buf;

    }

    os << "|\n";

  }

  os << "\n\n";

  return os;

}

 

 

#endif

 

 

int main()

{ 

  CMatrix a("A", 6,6);

  CMatrix b("B", 6,1);

 

  a.FillSimulatedInput();

  b.FillSimulatedInput();

  

  std::cout << a << "\n Determinant : ";

  std::cout << a.Determinant() << "\n";

  std::cout << b << "\n Determinant : ";

  std::cout << b.Determinant() << "\n";

 

  CMatrix ainv = a.Inverse();

  CMatrix q = a * ainv;

  q.SetName("A * A'");

  std::cout << q << "\n";

 

  CMatrix x = ainv * b;

  x.SetName("X");

  std::cout << x << "\n";

 

  CMatrix y = a * x; // we will get B

  y.SetName("Y");

  std::cout << y << "\n";

 

  return 0;

}

#endjoke

Мнението беше редактирано от georgedimov: 24.07.17 - 00:40

0

Споделете тази тема чрез:


Страница 1 от 1
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

1 потребители четат тази тема
0 регистрирани потребители, 1 гости и 0 анонимни потребители


Data.BG e форум за дискусии. Data.BG не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Data.BG.

Close  Member Login