Форум

Data.BG Форуми: Питане за жилище ново строителство - Data.BG Форуми

Прехвърляне към съдържание

 • (3 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

Питане за жилище ново строителство

#1
Потребителят е неактивен   realityman 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 2010
 • Регистриран: 29-September 06
 • Репутация: 136
Здравейте,
Имам следните въпроси и ще се радвам хората запознати с материала да пишат.
Интересува ме, какво основно се гледа при жлища ново строителство?
По-добре ли е да се вземе жилище в по-краен квартал, но с акт 16 или в по-централен без акт 16, а с акт 14 или 15?
Каква е разликата между акт 15 и 16, може ли да се живее или да се работи, примерно по изграждане на банята с плочки и тн. при акт 15?
Важно ли е кой е строителя? С какви материали е правена сградата, т.е за какво да питам, ако реша да закупя такова жилище?
Когато пише 55 квадрата, каква е чистата площ на жилищата ново строителство?
Моля дайте ми съвети, за което предварително ви благодаря! Примерно сградата е 5 етажа, при положение, че първи и последен са останали, кой е за предпочитане?

Мнението беше редактирано от realityman: 22.05.18 - 21:59

0

#2
Потребителят е неактивен   vkkten 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1306
 • Регистриран: 26-May 06
 • Репутация: 404
 • Пол:Мъж
акт 15 е готова сграда, акт 16 е разрешение за ползване.
Без акт 16 няма ток и вода. /освен ако не ти дадат времянка/.
Кой е строителят винаги е важно!
Когато пише 55кв обикновено получаваш 35кв чиста площ.
55кв е хол 20кв, спалня 7-8, баня 2-3, тераса също толкова, коридор 2 кв и мазе 2-3 кв, това е.
Между първи и последен аз бих взел последен.
1

#3
Потребителят е неактивен   HardrockMan 

 • God Gave Rock 'N Roll
 • Група: Глобални
 • Мнения: 25418
 • Регистриран: 26-December 05
 • Репутация: 5798
 • Пол:Мъж
 • Интереси:Всякакви
Вече няма акт 16, акт за ползване мисля че е сега. Гаранция, че преди е строил качествено даден строител не значи, че винаги го прави. Зависи от много неща, най добре е с човек който разбира да се огледа.
0

#4
Потребителят е неактивен   m1TeT0 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 5503
 • Регистриран: 26-July 09
 • Репутация: 240
 • Пол:Мъж
Oще си има, обаче за стреожи от първа до трета категория...Прави се образец 16 и въз основа на него се издава индивидуален административен акт. За 4 и пета се издава споменатото горе удпостоверение за въвеждане в експлоатация. За шеста нищо не се изисква.


Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следва:
1. първа категория:
а) (доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях;
б) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности;
в) строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии;
г) строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;
д) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство;
е) строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес;
ж) съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг;
з) електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата;
и) производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръжения към тях;
к) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост;
л) други строежи с национално значение, определени с акт на Министерския съвет;
м) (нова - ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии;
н) (предишна б. "м" - ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;
2. втора категория:
а) пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях;
б) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности;
в) (отм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
г) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран;
д) сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители;
е) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях;
ж) електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата;
з) (нова - ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;
к) (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им;
3. трета категория:
а) общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях;
б) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;
в) жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
г) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;
д) (доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 147, ал. 1, т. 14;
е) паркове и градини с площ над 1 хектар;
ж) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;
з) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) приемно-предавателни станции и останалата физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи от магистрален тип на национално ниво или извън урбанизирани територии;
4. четвърта категория:
а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;
б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
в) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;
д) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;
е) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) недвижими културни ценности с категория "местно значение";
ж) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;
5. пета категория:
а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
б) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
в) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;
г) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
д) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;
е) (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение";
ж) (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) рекултивация на стари, нерегламентирани общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат;
6. шеста категория - строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Номенклатурата на видовете строежи по отделните категории се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Строежите се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и съгласувани и одобрени инвестиционни проекти при условията и по реда на този закон.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Строеж, който по един критерий по ал. 1 попада в една категория, а по друг - в по-висока, се категоризира в по-високата категория.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

виж 19а тука ! https://www.lex.bg/l...ldoc/2135470557

Най-простичко. Може да се случи така, че поради неизправности сградата никога да не получи получи акт 16 и да не можеш да я ползваш за живеене.

Мнението беше редактирано от m1TeT0: 23.05.18 - 19:38

Публикувано изображение
0

#5
Потребителят е неактивен   vkkten 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1306
 • Регистриран: 26-May 06
 • Репутация: 404
 • Пол:Мъж
Може да се случи така, че поради неизправности сградата никога да не получи получи акт 16 и да не можеш да я ползваш за живеене.

Това на практика е невъзможно да се случи, защото си има надзор.
Ако нещо ще се случва, то ще е между акт 14 и акт 15 :)
0

#6
Потребителят е неактивен   realityman 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 2010
 • Регистриран: 29-September 06
 • Репутация: 136
Значи акт 15 е сравнително сигурно вече така ли? От акт 15 до акт16 колко се чака в някакви общи линии?
Питам защото при продажба на един имот и да се вземе ново строителство да не стане фал някакъв и да не може да се нанеса и да се стига до наеми и тн. Целта е по най-бързия начин от едното в другото, а не с месеци да не ми дават да работя по бани и вътре, като цяло. Това с такива груб строеж и с акт 14 или дори без него не ме интересува, то е за хора с имот къде си живеят и са решили за инвестиция да вложат пари в друг и могат и да си чакат по принцип и да си печелят после и от цена и от наеми, аз говоря как най-сигурно от едното да се прехвърля на другото и още първите дни да се почва яко работа по него. Смятам баня за около 2 седмици от до и едната стая за седмица, та да може се живее в едната. говоря за малко жилище. Незнам дали са ми правилни сметките, но предполагам може и да стане. Такава ми е идеят, значи в моя случай акт 16 задължително, така ли излиза?

Мнението беше редактирано от realityman: 23.05.18 - 22:19

0

#7
Потребителят е неактивен   vkkten 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1306
 • Регистриран: 26-May 06
 • Репутация: 404
 • Пол:Мъж
ама тука идва друг проблем, на акт 15 вече свободни малки няма :)
0

#8
Потребителят е неактивен   brigadier 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1101
 • Регистриран: 25-December 05
 • Репутация: 247

Преглед на мнениеrealityman, на 23.05.18 - 22:09, каза:

Значи акт 15 е сравнително сигурно вече така ли? От акт 15 до акт16 колко се чака в някакви общи линии?


В общи линии не знам, ама знам един блок с руснаци на Слънчака дето вече 10 г им обещават акт 15. Ток и вода имат, само каналът е самоделен. Иначе си живеят там - нищо им няма.
0

#9
Потребителят е неактивен   realityman 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 2010
 • Регистриран: 29-September 06
 • Репутация: 136
Аз нещо не ми е много ясно, какво се случва, днес пообикалях, питах и се оказва, че почти няма на акт 16, при тази цена където съм решил. Предлагат все с акт 14, много рядко 15, толкова ли се купуват тия жилища, какъв е тоя бум, тук говорим за хиляди евра, странна работа. Ясно някой продал имот, друг земя някаква, друг спестил или взел кредит, но чак пък толкоз да купуват още без акт 16, как не ги притеснява незнам.

Мнението беше редактирано от realityman: 23.05.18 - 23:54

0

#10
Потребителят е неактивен   vkkten 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1306
 • Регистриран: 26-May 06
 • Репутация: 404
 • Пол:Мъж
Малките апартаменти ново строителство от поне 10 години насам заминават много преди всякакви актове :)
За кой град се интересуваш?
0

#11
Потребителят е неактивен   ianiiovski 

 • Играч
 • Група: Потребители
 • Мнения: 9303
 • Регистриран: 04-August 08
 • Репутация: 971
 • Пол:Мъж
 • Град:Враца
 • Интереси:Stay Shredded.........
Наскоро търсих да закупя апартамент двустаен и се бях ориентирал към новото строителство ,но при тях е един огромен хол с кухнята в едно и една малка спалня . Реално е като гарсионера (едностаен) за в бъдеще детето няма да има детска стая трябва да спи или в хола или в спалнята . В новото строителство тези квадрати, които ти ги казват влизат и общите части така ,че не са чисти 55 кв м . Накрая си купих старо строителство тухла ,чисти 74 квадрата . Аз бих го взел направо с акт 16 ,че преди това не се нае дали ще го издадат и кога изобщо .
Публикувано изображение
0

#12
Потребителят е неактивен   vkkten 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1306
 • Регистриран: 26-May 06
 • Репутация: 404
 • Пол:Мъж
и там тези 74 кв от нот акт не са чисти, ама айде да не разбивам мечтите.
за сметка на "спечелените" 3-4к евро получаваш като бонус грозна, мръсна и амортизирана сграда, ел инсталация неотговаряща на никакви нормални изисквания без дтз, вик с поцинковани тръби с кълчища, за които всеки ден трябва да се кръстиш, асансьор с въжета на 30-40 години и прекрасни съседи :)
0

#13
Потребителят е неактивен   straightup 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 3963
 • Регистриран: 22-March 07
 • Репутация: 435
 • Пол:Мъж
 • Град:София
Ние също скоро закупихме жилище - старо строителство. Бяхме се насочили към ново, но поради ред причини се отказахме, като няоо от тях са, както вече споменахте на акт 15 почти няма, а на акт 16 абсурд, плащаш за нещо, а не го получаваш т.е. купувам 70 квадрата, ама получавам 50??? В старото получаваш това, което плащаш. Отделно масово новото строителство масово е некачествено и като слегне кооперацията няма 1 прав ъгъл. Ако толкова държиш на новото стротелство гледай сградата да е на 5+ години, защото вече е слегнала и ако е имало строителни дефект. Казвам ти го от личен опит на познати. Ти вече си прецени, но определено минусите на новото са достс повече, отколкото минусите на старото.

Преглед на мнениеvkkten, на 24.05.18 - 21:28, каза:

и там тези 74 кв от нот акт не са чисти, ама айде да не разбивам мечтите.
за сметка на "спечелените" 3-4к евро получаваш като бонус грозна, мръсна и амортизирана сграда, ел инсталация неотговаряща на никакви нормални изисквания без дтз, вик с поцинковани тръби с кълчища, за които всеки ден трябва да се кръстиш, асансьор с въжета на 30-40 години и прекрасни съседи :)

Господин архитекте, хайде пък да са чисти, а? Грозна може и да е, ама ако ти живееш на улицата да я гледаш сградата, аз си живея в апартамента, входа е поддържан с чистачка, съответно не е мръсен, а сградата нека да е амортизирана, ама е строена както трябва. Едно ново строителство на 15 години изглежда много по-зле отколкото панел на 40.
Иначе като бонус си смених цялата ел. инсталация, всичко тръби без кълчища - та да не се кръстя нали. За асансьорите не разбирам какъв е проблема с въжетата, а за съседите пък е супер смешно. В новите да не би да са някакви аристократи и благородници?

И само да те светна, че за да вземеш старо и ново еднаква квадратура (чиста) разликата е маааааааалко повече от 3-4к ама нали си архитект и го разбираш.

Аа да не забравя за новото строителство, понеже спомена, че са със супер ел инсталации и тръби на едни познати тръбите им минаваха по тавана, а кабелите в стените малко приличаха все едно спайдър-мен си е плел мрежа, ама нали е ново нЕма ядове.

Мнението беше редактирано от straightup: 24.05.18 - 21:38

0

#14
Потребителят е неактивен   vkkten 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1306
 • Регистриран: 26-May 06
 • Репутация: 404
 • Пол:Мъж
"едни познати", "други познати" - може ли без познати да са статистическите данни? :emote_drinks:
Приятел, НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ, панелката няма НИТО едно предимство, освен цената, което и покрива точката с комшиите ... нали ...
0

#15
Потребителят е неактивен   straightup 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 3963
 • Регистриран: 22-March 07
 • Репутация: 435
 • Пол:Мъж
 • Град:София
Ами твоите статистически данни къде са приятел? Аз съм го видял с очите си. Както казах от ново до ново стеоителство има разлика, има пълни боклуци, за които ще има да си скубеш косите, и разбира се има и такива с топ качество. Ама на тях и цената им е топ. А все пак не всички са милионери, като теб. Зашото 70кв старо и 70кв ново, ама топ качество цената идва близо до двойна, съответно всеки се шири според чергата си. Но да изкарваш всяко ново строителство много качествено и хубаво е абсурдно.

Мнението беше редактирано от straightup: 24.05.18 - 22:08

1

#16
Потребителят е неактивен   vkkten 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1306
 • Регистриран: 26-May 06
 • Репутация: 404
 • Пол:Мъж
В една сграда има тухли, арматура и бетон?
Кое от трите за тебе трябва да е "топ"? Тухлите да са австрийски вероятно? :)
Виж, има и друг екзистенциален проблем в панелките:
Няма как човек съвсем съзнателно и доброволно да купи подобен грозилник и да очакваш после да вижда красивото в живота! Да не говорим да възпита красивото в следващото поколение!
Аз в подобен грозилник не мога да живея, нито ден, това ще ме съсипе тотално за седмица! По същата причина не мога да се кача и в Голф или подобни спартански лагерници. Бих карал колело цял живот, пред подобна алтернатива.
Ако беше сметнал разликата, която в общия случай е 10-15% общи части, щеше да видиш колко е разликата между твоята 70-кв панелка и 70 кв ново. И пак казвам, това, което ти пише в нот.акт не отговаря на чистата ти площ.
Ако искаш си измери, което съм сигурен, че няма да направиш, защото ще съсипе и последната ти панелна гордост!
0

#17
Потребителят е неактивен   straightup 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 3963
 • Регистриран: 22-March 07
 • Репутация: 435
 • Пол:Мъж
 • Град:София
Е, щом според теб всеки, който си купи тухли, арматура и бетон може да строи, не мисля, че има какво повече да коментираме :lol2:
Апропо Голф има и 2018 модел, в който с удоволствие бих се качил, ама такъв съм си аз с мойта панелна гордост :lol2:
Не се бой измерил съм си каквото трябва, ти си живуркай в новия тризонет и недей чак толкова да береш душа, тъжното е, че родителите са те възпитали да мислиш толкова повърхностно и да гледаш “опаковката” ама туй то, пък иначе даваш акъл кой какво да възпитава, по-добре си пий болкоуспокояващите и не се занимавай с неща, които не са ти в компетенцията.
Разбрахме, че си се преебал с ново, ама стига си говорил неверни работи 10-15% разлика, ама кога върбата роди круши. Старата гарсониера се равнява на двустаен нов, т.е. 20-тина квадрата по-малко от стар реален двустаен, при положение че стария двустаен е около 60-70квадрата а новия двустаен е не повече от 45 квадрата, ако си малко грамотен ще си сметнеш колко процента е разликата.

Мнението беше редактирано от straightup: 24.05.18 - 22:36

0

#18
Потребителят е неактивен   miri220 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 137
 • Регистриран: 19-August 15
 • Репутация: 35
 • Пол:Жена
 • Град:Видин
Според мен ако не си много сигурен във фирмата, то тогава най-добрият вариант е да си вземеш с акт 16, спокойствието е най-важно, поне ще си сигурен, че няма да ти отидат парите на вятъра.
0

#19
Потребителят е неактивен   vkkten 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1306
 • Регистриран: 26-May 06
 • Репутация: 404
 • Пол:Мъж
са те възпитали да мислиш толкова повърхностно и да гледаш “опаковката”

друго си е да те възпитат в душата на панелката ...
0

#20
Потребителят е неактивен   nnddgg 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 607
 • Регистриран: 28-April 07
 • Репутация: 158
 • Град:Old Trafford
Не съм фен на панелките, ама новото строителство си е рулетка. Много фирми здравата пестят от качеството на материали и това се вижда много лесно. Да не говорим пък за архитектурата- правят го отвън да изглежда добре, а вътре с хиляда чупки и ъгли и малки стаи и ниски тавани.

Цитат

Аз в подобен грозилник не мога да живея, нито ден, това ще ме съсипе тотално за седмица! По същата причина не мога да се кача и в Голф или подобни спартански лагерници.


Изключително странно мнение, така да се каже. Замислял ли си се че много от тези хора не могат да си позволят цените на новото строителство? И аз обичам всичко да ми е чисто и ново, но не всеки може да извади 50к евро за нов апартамент или кола защото старият му блок бил грозен или колата била Фолксваген.

Мнението беше редактирано от nnddgg: 25.05.18 - 09:10

0

Споделете тази тема чрез:


 • (3 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

1 потребители четат тази тема
0 регистрирани потребители, 1 гости и 0 анонимни потребители


Data.BG e форум за дискусии. Data.BG не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Data.BG.

Close  Member Login